Sản phẩm Diệt côn trùng

Hóa chất diệt côn trùng

PERME UK 50 EC

120,000VND920,000VND

Hóa chất diệt côn trùng

HOCKLEY PERDA MIX UK

220,000VND

Hóa chất diệt côn trùng

HOCKLEY DELTA PLUS EW

700,000VND

Hóa chất diệt côn trùng

ALPHA UK 12 SC

390,000VND1,560,000VND

Hóa chất diệt côn trùng

DELTA UK 2.5 EW

680,000VND

Hóa chất diệt côn trùng

SUPER BUM UK

1,650,000VND

cam kết uy tín - chất lượng

Đạt tiêu chuẩn

Đạt tiêu chuẩn Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

 Nhập khẩu nguyên chai

Nhập khẩu đóng gói nguyên chai

Đảm bảo an toàn

Hoạt chất ít ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng và môi trường.

Đã được khảo nghiệm

Được Bộ Y tế đánh giá là chế phẩm diệt côn trùng tốt